Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit

Direcționează 3,5% din impozitul pe venit pentru sprijinirea persoanelor care suferă de miastenia gravis!

NU TE COSTĂ NIMIC! HAIDEȚI SĂ NE PESE UNII DE ALȚII!

ÎMPREUNĂ SUNTEM O FORȚĂ CARE NU VA MAI PUTEA FI IGNORATĂ!

DOAR ÎMPREUNĂ putem contribui la CREȘTEREA gradului de conștientizare a întregii societăți românești asupra problemelor specifice persoanelor bolnave de miastenia gravis și la asigurarea tratamentelor necesare acestora!

Persoanele cu miastenie au dreptul la medicamente, la tratamente și la viață!

DE CE SĂ DIRECȚIONEZI 3,5%?

Nu te costă nimic! Dacă eşti salariat, pensionar care plătește impozit pe venit, sau orice altă persoană care plătește impozit pe venit, poţi redirecţiona 3,5% (fostul 2%) din impozitul anual pe venit către o cauză caritabilă. Dacă nu completezi formularul, suma respectivă rămâne la stat.

Poţi să ne ajuţi şi mai mult dacă îţi convingi rudele, prietenii şi colegii să ni se alăture. Adună cât mai multe formulare completate şi trimite-le la punctul de lucru al ANMGR.

Doar împreună putem face schimbări semnificative!

IATĂ CUM POȚI AJUTA:

Până la data de 25 mai 2020:

 DESCARCĂ  DECLARAȚIA 230

⇒ COMPLETEAZĂ cu datele tale personale (secţiunea I),  semnează la „Semnătură contribuabil” și

⇒ DEPUNE Declarația 230 sau trimite-l prin poștă cu scrisoare recomandată şi confirmare de primire la Administrația Finanțelor Publice de care aparţii cu domiciliul. Iată aici o listă cu adresele administrațiilor financiare.

Daca îți este mai ușor, poți să trimiți unul sau mai multe formulare 230 completate la punctul de lucru al ANMGR din Calea Giulești nr. 117, sc. B, ap. 34, sector 6, cod 060261, București, pentru dna. Adriana Harja, și le vom trimite noi  la administrația financiară de care aparții cu domiciliul, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Dacă alegi să ajuți persoanele cu miastenie în acest fel și ai nevoie de ajutor, poţi lua legătura cu noi la telefoanele: 0743 470 122; 0723 356 822, pe email, sau pe Facebook.

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

CINE POATE REDIRECŢIONA?

 ♦ persoanele care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor;

♦  administratorii și directorii plătiți cu indemnizații pe baza de contract de mandat;

♦ cei care au avut activități independente/activități agricole impuse pe bază de normă de venit;

♦ pensionarii cărora li s-a reținut impozit pe venit.

CE SE COMPLETEAZĂ:

♦ datele de identificare personale, în secţiunea I;

♦ semnătura la „Semnătura contribuabil” în josul primei pagini;

♦ nu se completează rubrica „Suma”, ea va fi completată de funcționarii ANAF. Datele ANMGR sunt deja completate în formularul care poate fi descărcat de pe această pagină.

UNDE ȘI CUM SE POATE DEPUNE:

1.  Să fie trimise prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire – către Administrația Financiară de care apartineți conform adresei din BI/CI. Iată aici o listă cu adresele administrațiilor financiare.

 2. Se poate ca o persoană să trimită  mai multe formulare, pe bază de borderou, prin poștă, prin scrisori recomandate, cu confirmare de primire, fiecare la Administrația financiară respectivă;

 3. Pot fi depuse individual la registratura Administraţiei financiare de care apartineți;

 4. Pot fi depuse mai multe Formulare odată, la registratura unei Administrații Financiare de către o singură persoană, pe bază de borderou semnat de către fiecare persoană. Atenție, dacă se depun mai multe declarații odată, trebuie să primiți număr de înregistrare pe  borderoul de predare-primire!

5.  Pot fi depuse electronic – prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual – disponibil pe site-ul ANAF. Atenție, nu lăsați pe ultima zi aceasta opțiune, deoarece aveți nevoie de o parolă pe care o puteți ridica doar personal de la sediul Administrației Financiare de care apartineți!

ATENTIEdacă în 2019 ai avut venituri din activități independente, NU se completează DECLARAȚIA 230, ci DECLARAȚIA UNICĂ!

DESCARCĂ DECLARAȚIA UNICĂ  – MODEL

 Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

CINE COMPLETEAZĂ

♦  cei care au numai venituri din alte surse, altele decât salarii sau pensii – venituri din chirii, activități agricole, profesii liberale, jocuri de noroc etc.

UNDE ȘI CUM SE POATE DEPUNE

♦ Acest formular se completează și se trimite NUMAI electronic, prin  serviciul Spațiul Privat Virtual disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Atenţie: Noi vă trimitem doar UN MODEL  de Declarație  Unică, completat cu datele asociației noastre!

DE CITIT!

 ♦ Dacă vrei cu adevărat să ajuți, strânge cât mai multe formulare 230 de la părinți, bunici, rude, prieteni, vecini, colegi, rudele prietenilor și ale colegilor și completează-le cu datele ANMGR!

♦ Formularele trebuiesc completate cu datele tale și cu datele Asociației Naționale Miastenia Gravis Romania (denumire, CIF, IBAN). Formularele deja completate cu aceste date se pot descărca mai sus.

♦ Nu completa rubrica „Suma” care va fi redirecționată, aceasta va fi calculată de către angajații administrațiilor financiare.

♦ Cine depune Declaraţia Unică, nu depune și Declarația 230.

♦ Recipisa obținută de la oficiul poștal reprezintă dovada depunerii declarației/cererii în termenul legal prevăzut.

♦ Adresele administrațiilor financiare le găsiți pe site-ul ANAF aici.

♦ Redirecționarea banilor este o operațiune strict confidențială, este un act de voință unilateral din partea angajatului. NIMENI nu are dreptul să vă impună cui să direcționați acești bani!

♦ NU aveți nevoie de nici un document de la locul de muncă. NU este nevoie să atașați Fișa Fiscală, iar suma redirecționată va fi calculată și completată de către inspectorul fiscal.

♦ Acest mecanism NU este o donație! Este alegerea fiecăruia despre cum să fie folosiți o parte din banii pe care i-ați virat deja statului, ca impozit pe veniturile obținute în 2019. În cazul în care nu alegeţi să susțineti o cauză anume, întreaga sumă va rămâne la bugetul de stat. 

♦ De ce 3,5% și nu 2%? Începând cu anul 2019 coeficientul 2% a crescut la 3,5% pentru toate organizațiile neguvernamentale înscrise în Registrul ONG de la ANAF (așa cum este și ANMGR).

Asociația Națională Miastenia Gravis România
Str. G-ral Macarovici George nr. 7, sector 6, 060142, București, România
CIF: 18136030
Cont IBAN: RO61BTRL04601205M31656XX deschis la BT sucursala Lujerului, București

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress