Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit

Direcționează 3,5% din impozitul pe venit pentru sprijinirea persoanelor care suferă de miastenia gravis!

NU TE COSTĂ NIMIC! HAIDEȚI SĂ NE PESE UNII DE ALȚII!

ÎMPREUNĂ SUNTEM O FORȚĂ CARE NU VA MAI PUTEA FI IGNORATĂ!

DOAR ÎMPREUNĂ putem contribui la CREȘTEREA gradului de conștientizare a întregii societăți românești asupra problemelor specifice persoanelor bolnave de miastenia gravis și la asigurarea tratamentelor necesare acestora!

Persoanele cu miastenie au dreptul la medicamente, la tratamente și la viață!

DE CE SĂ DIRECȚIONEZI 3,5%?

Nu te costă nimic! Dacă eşti salariat, pensionar care plătește impozit pe venit, sau orice altă persoană care plătește impozit pe venit, poţi redirecţiona 3,5% (fostul 2%) din impozitul anual pe venit către o cauză caritabilă. Dacă nu completezi formularul, suma respectivă rămâne la stat.

Poţi să ne ajuţi şi mai mult dacă îţi convingi rudele, prietenii şi colegii să ni se alăture. Adună cât mai multe formulare completate şi trimite-le la punctul de lucru al ANMGR.

Doar împreună putem face schimbări semnificative!

IATĂ CUM POȚI AJUTA:

 DESCARCĂ  AICI DECLARAȚIA 230 – Salariat   SAU  DECLARATIA 230 – Activități independente

⇒ COMPLETEAZĂ cu datele tale personale (secţiunea I),  semnează la „Semnătură contribuabil” și

Până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, depune Declarația 230 sau trimite-o prin poștă cu scrisoare recomandată şi confirmare de primire la Administrația Finanțelor Publice de care aparţii cu domiciliul. Vezi lista cu adresele administrațiilor financiare aici.

Daca îți este mai ușor, poți trimite formularele completate și scanate pe adresa de e-mail a asociației: asociatia.miastenia@gmail.com și le vom trimite noi mai departe.

Dacă alegi să ajuți persoanele cu miastenie în acest fel și ai nevoie de ajutor, poţi lua legătura cu noi la telefoanele: 0743 470 122; 0723 356 822, pe email, sau pe Facebook.

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

CINE POATE COMPLETA DECLARATIA 230 – PENTRU SALARIAT ?

♦ persoanele care obțin venituri din salarii 

♦ pensionarii cărora li s-a reținut impozit pe venit

♦  persoane fizice care au venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă

CINE POATE COMPLETA DECLARATIA 230 – PENTRU ACTIVITATI INDEPENDENTE ?

♦ persoanele care desfășoară activități independente sau activități agricole impuse pe bază de normă de venit

♦ cei care au drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real

♦  cei care cu venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit

CE SE COMPLETEAZĂ:

♦ datele de identificare personale, în secţiunea I;

♦ semnătura la „Semnătura contribuabil” în josul celei de-a doua pagini;

♦ nu se completează rubrica „Suma”, ea va fi completată de funcționarii ANAF. Datele ANMGR sunt deja completate în formularul care poate fi descărcat de pe această pagină.

UNDE ȘI CUM SE POATE DEPUNE:

1.  Să fie trimise prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire – către Administrația Financiară de care apartineți conform adresei din BI/CI. Iată aici o listă cu adresele administrațiilor financiare.

 2. Se poate ca o persoană să trimită  mai multe formulare, pe bază de borderou, prin poștă, prin scrisori recomandate, cu confirmare de primire, fiecare la Administrația financiară respectivă;

 3. Pot fi depuse individual la registratura Administraţiei financiare de care apartineți;

 4. Pot fi depuse mai multe Formulare odată, la registratura unei Administrații Financiare de către o singură persoană, pe bază de borderou semnat de către fiecare persoană. Atenție, dacă se depun mai multe declarații odată, trebuie să primiți număr de înregistrare pe  borderoul de predare-primire!

5.  Pot fi depuse electronic – prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual – disponibil pe site-ul ANAF. Atenție, nu lăsați pe ultima zi aceasta opțiune, deoarece aveți nevoie de o parolă pe care o puteți ridica doar personal de la sediul Administrației Financiare de care apartineți!

ATENTIEdacă în 2019 ati avut și alte venituri decât cele menționate NU se completează DECLARAȚIA 230, ci DECLARAȚIA UNICĂ!

DESCARCĂ DECLARAȚIA UNICĂ  – MODEL

 Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

CINE COMPLETEAZĂ

persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Declarația se depune de către persoanele fizice care au obligaţia:
– declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2019;
– declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2020;
– declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2020 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2019.

UNDE ȘI CUM SE POATE DEPUNE

♦ Se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță (serviciul Spațiul Privat Virtual disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa https://pfinternet.anaf.ro/, sau serviciul de depunere declarații on-line existent pe portalul e-guvernare.ro) sau în format hârtie, la registratura organului fiscal sau prin poștă (scrisoare recomandată, cu confirmare de primire)

Atenţie: Noi vă trimitem doar UN MODEL  de Declarație  Unică, completat cu datele asociației noastre!

DE CITIT!

 ♦ Dacă vrei cu adevărat să ajuți, strânge cât mai multe formulare 230 de la părinți, bunici, rude, prieteni, vecini, colegi, rudele prietenilor și ale colegilor și completează-le cu datele ANMGR!

♦ Formularele trebuie completate cu datele tale și cu datele Asociației Naționale Miastenia Gravis Romania (denumire, CIF, IBAN). Formularele de pe această pagină sunt deja completate cu aceste date și se pot descărca de mai sus.

♦ Nu completa rubrica „Suma” care va fi redirecționată, aceasta va fi calculată de către angajații administrațiilor financiare.

♦ Cine depune Declaraţia Unică, nu depune și Declarația 230.

♦ Recipisa obținută de la oficiul poștal reprezintă dovada depunerii declarației/cererii în termenul legal prevăzut.

♦ Adresele administrațiilor financiare le găsiți pe site-ul ANAF aici.

♦ Redirecționarea banilor este o operațiune strict confidențială, este un act de voință unilateral din partea angajatului. NIMENI nu are dreptul să vă impună cui să direcționați acești bani!

♦ NU aveți nevoie de nici un document de la locul de muncă. NU este nevoie să atașați Fișa Fiscală, iar suma redirecționată va fi calculată și completată de către inspectorul fiscal.

♦ Acest mecanism NU este o donație! Este alegerea fiecăruia despre cum să fie folosiți o parte din banii pe care i-ați virat deja statului, ca impozit pe veniturile obținute în 2019. În cazul în care nu alegeţi să susțineti o cauză anume, întreaga sumă va rămâne la bugetul de stat. 

♦ De ce 3,5% și nu 2%? Începând cu anul 2019 coeficientul 2% a crescut la 3,5% pentru toate organizațiile neguvernamentale înscrise în Registrul ONG de la ANAF (așa cum este și ANMGR).

Asociația Națională Miastenia Gravis România
Str. G-ral Macarovici George nr. 7, sector 6, 060142, București, România
CIF: 18136030
Cont IBAN: RO61BTRL04601205M31656XX deschis la BT sucursala Lujerului, București

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress