Clasificare și încadrare handicap

O primă condiție pentru prescrierea unui tratament eficient este reprezentată de o bună evaluare a stadiului gravității bolii.
Clasificarea clinică a MG are rolul de a distinge între clase de boală cu prognostic diferit, între afectări usoare, moderate sau severe. În acest scop, în majoritatea clinicilor se foloseste clasificarea lui Osserman modificată de MGFA – Myasthenia Gravis Foundation of America.
Pe de altă parte, o cuantificare sub formă de scor a deficitului miastenic este utilă pentru a urmări dinamica bolii în funcţie de tratamentul administrat.
MGFA a propus Quantitative Myasthenia Gravis score (QMG).
Scorul utilizat la noi în ţară până la apariţia acestor recomandări este cel propus de Ion Cincă şi Virginia Ion în 1974 denumit scorul de deficit miastenic (MDS). Scorul românesc este mult mai detaliat.
Punctajul maxim QMG este de 39 de puncte, punctajul maxim MDS este de 50 de puncte.

Clasificarea Osserman modificată a MG
Grupa 1: oculară
Grupa 2: generalizată ușoară
Grupa 3: generalizată moderată până la severă
Grupa 4: acută, severă, care se instalează în săptămâni-luni
Grupa 5: tardivă, severă, cu interesară bulbară marcată
Sursa: Henry J. Kaminski, sub redacţia, “Miastenia Gravis şi afecţiunile înrudite” Ediţia a II-a, Bucureşti, 2010, pagina 306.

În Ordinul Nr. 762/1992/2007 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap Clasificarea Clinica MGFA este completat de încadrarea în tipuri de deficiență și de handicap.

TIP DE DEFICIENȚĂÎNCADRARE HANDICAPCLASIFICAREA CLINICĂ MGFA
DEFICIENȚĂ UȘOARĂHANDICAP UȘORClasa I
Orice slăbiciune a musculaturii oculare (poate exista slăbiciune la închiderea ochiului). Forţa tuturor celorlalţi muşchi este normală.
Clasa II
Slăbiciune uşoară care afectează muşchii, alţii decât cei oculari (poate exista slăbiciune musculară oculară în orice grad de severitate)
IIa. Cu afectare predominantă a membrelor şi/sau a musculaturii axiale, cu implicare mai uşoară a musculaturii orofaringiene.
IIb. Cu afectare predominantă a musculaturii orofaringiene şi/sau respiratorii, cu afectare mai mică sau egală a membrelor şi/sau a musculaturii axiale.
DEFICIENŢĂ MEDIEHANDICAP MEDIUClasa III
Slăbiciune moderată care afectează muşchii, alţii decât cei oculari, poate exista slăbiciune musculară oculară, în orice grad de severitate.
IIIa. Cu afectare predominantă a membrelor şi/sau musculaturii axiale, cu implicare mai uşoară a musculaturii orofaringiene.
IIIb. Cu afectare predominantă a musculaturii orofaringiene şi/sau respiratorii, cu afectare mai mică sau egală a membrelor şi/sau a musculaturii axiale.
DEFICIENŢĂ ACCENTUATĂHANDICAP ACCENTUATClasa IV
Slăbiciune severă care afectează muşchii, alţii decât cei oculari, poate exista o slăbiciune musculară oculară în orice grad de severitate.
IVa. Cu afectarea predominantă a membrelor şi/sau a musculaturii axiale, cu implicare mai uşoară a musculaturii orofaringiene.
DEFICIENŢĂ GRAVĂHANDICAP GRAVClasa IV
Slăbiciune severă care afectează muşchii, alţii decât cei oculari, poate exista o slăbiciune musculară oculară în orice grad de severitate
IVb. Cu afectarea predominantă a musculaturii orofaringiene şi/sau respiratorii, cu afectare mai mică sau egală a membrelor şi/sau a musculaturii axiale.
Clasa V
Definită prin necesitatea intubaţiei, cu/fără ventilaţie mecanică, cu excepţia cazurilor unde aceasta este folosită pentru tratamentul postoperator de rutină. Alimentarea pe tub fără intubare plasează pacientul în clasa IVb.

ATENȚIE:

  • În cartea sa, la pag. 306, prof. Henry Kaminski spune: ”Clasificarea bolii trebuie ghidată în funcție de grupele musculare cele mai afectate, iar definirea ”severității maxime” se referă la clasa cea mai severă dinaintea începerii tratamentului, care poate fi folosită ca punct de referință anamnezic”
  • Este posibil ca doi medici cu experientă în MG să nu cadă întotdeauna de acord asupra încadrării unui pacient într-o clasă de boală!!

Criteriile de încadrare în grad de handicap pentru adulții cu miastenia gravis pot fi descărcate AICI.

SCORUL CANTITATIV AL MG (QMG)

Sursa: Henry J. Kaminski, sub redacţia, “Miastenia Gravis şi afecţiunile înrudite” Editia a II-a, Bucureşti, 2010, pagina 307

Scorul cantitativ al MG (QMG) este măsurătoarea obiectivă a evoluției MG cea mai bine studiată.

Formularul individual cu scorul QMG poate fi descărcat AICI

Formular Scor ADL poate fi descărcat AICI.

Formular Scala de Incapacitate BARTHEL poate fi descărcat AICI.

Autor: Mihaela Bărăgan