Donează 20% din impozitul pe profit

Direcționează până la 20% din impozitul companiei pe care o reprezinți pentru sprijinirea persoanelor care suferă de miastenia gravis!

PROCEDURA NU IMPLICĂ NICI UN COST

DOAR ÎMPREUNĂ putem contribui la CREȘTEREA gradului de conștientizare a întregii societăți românești asupra problemelor specifice persoanelor bolnave de miastenia gravis și la asigurarea tratamentelor necesare acestora!

Aveți posibilitatea de a decide ce se întâmplă cu banii din impozitele dvs!

DE CE SĂ DIRECȚIONEZI 20% din impozitul companiei către ANMGR?

Sponsorizeaza ANMGR!

sponsorizare

Miastenia Gravis fiind o boală rară, ANMGR are prea puțini prieteni, voluntari și resurse necesare pentru a acoperi toată paleta de probleme a persoanelor afectate de această maladie.

Din acest motiv – IMPLICAREA DVS ÎNSEAMNĂ ENORM!

Dacă cei 20% din impozitul pe venit/profit  îi redirecționaţi către ANMGR, în felul acesta, banii nu mai ajung toți la stat, altfel spus, aveți posibilitatea să decideți ce se întâmplă cu banii din impozitele dvs, puteți decide să fiți alături de una dintre  persoanele care suferă de miastenia gravis.

Procedura de redirecționare este simplă:

 • Trimiteți la ANMGR suma pe care doriți să o redirecționați către noi, precum și activitatea din cadrul ANMGR pe care doriți să o sponsorizați.
 • Dacă doriți să sponsorizați activitatea ANMGR în general, noi vom completa un CONTRACT DE SPONSORIZARE în două exemplare, folosind acest model.
 • Contractul completat în două exemplare semnate și ștampilate va fi trimis către firma dvs, urmând ca un exemplar semnat și stampilat să fie returnat către ANMGR.
 • Contractul reprezintă baza redirecționării cotei de 20% din impozitul pe profit.

ATENȚIE:

Dacă firma nu a avut profit, aceasta are posibilitatea să facă sponsorizări. Pe măsură ce situația financiară a firmei se îmbunătățeşte, aceasta își poate deduce sumele sponsorizate din impozitul pe profit pe viitorii 7 ani consecutivi.

⇒Pentru o firmă, cheltuieli de sponsorizare se acordă în limita valorii minime dintre:

              »» 0,75% din cifra de afaceri
și
            »» 20% din impozitul pe profit datorat. (începând cu 29 iulie 2019)

⇒ Contribuabilii care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor (Formularul 107), aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective.

 

Detalii din Legea sponsorizării nr. 32/1994

Activități eligibile

Sponsorizările pot fi acordate beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul culturii, artelor, medicinei sau științei (mai exact: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice).

Beneficiari potențiali:

 • Orice persoană juridică fără scop lucrativ care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile menționate mai sus;
 • Instituții și autorități publice care desfășoară activități în domeniile mai sus prezentate;
 • Emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile menționate;
 • Persoane fizice cu domiciliul în România, a căror activitate în unul din domeniile menționate mai sus este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

Stimulentul nu va fi acordat în caz de:

 • Sponsorizare reciprocă între persoane fizice sau juridice;
 • Sponsorizare efectuată de către rude sau rude prin alianță de până la gradul al patrulea inclusiv;
 • Sponsorizarea unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică pe care o sponsorizează.

De reținut:

 • Sponsorizarea trebuie făcută în baza unui contract de sponsorizare care prevede obiectul, valoarea, durata, precum și drepturile și obligațiile părților implicate;
 • Facilitatea se acordă în anul în care se plătește efectiv sponsorizarea (sau se acordă bunurile);
 • Sponsorizarea nu poate să fie oferită din surse obținute de la bugetul public;
 • Sponsorul sau beneficiarul nu poate să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane;
 • Sponsorul sau beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului într-un mod care să nu lezeze activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică;
 • Nu beneficiază de facilitățile prevăzute în Legea sponsorizării sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmărește să direcționeze activitatea beneficiarului.

Asociația Națională Miastenia Gravis România este înregistrată în Registrul entităților non-profit ANAF.

DOCUMENTE UTILE

CONTRACT SPONSORIZARE ANMGR (DOC)

DECLARAȚIA 107 (PDF)

INFORMARE PRIVIND DECLARAȚIA 107 (PDF)

GHID PRIVIND CHELTUIELILE CU SPONSORIZAREA (PDF)

CERTIFICAT ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRUL ENTITĂȚILOR NON-PROFIT ANAF (PDF)

 

Pentru orice alt tip de informații, vă rugăm să ne contactaţi!